Informacje prasowe

LPP S.A. Informacje prasowe Skonsolidowane Wyniki finansowe GK LPP za I kwartał 2014 r.

Skonsolidowane Wyniki finansowe GK LPP za I kwartał 2014 r.

09.05.2014

Sytuacja finansowa GK LPP po I kwartale 2014 roku jest bardzo dobra – firma odnotowała wzrost łącznych przychodów ze sprzedaży, na co wpłynął wzrost powierzchni handlowej i sprzedaży w sklepach. Mimo trudnej sytuacji na Wschodzie, która miała przełożenie na obecne wyniki, firma nieustannie się rozwija i dywersyfikuje kolejne rynki sprzedaży. Jesienią planuje otworzyć pierwsze sklepy w Europie Zachodniej i krajach arabskich.

 

W I kwartale br. łączne przychody ze sprzedaży GK LPP w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku wzrosły o 26 proc. i wyniosły 945 mln PLN. Wpływ na tę wartość miał wzrost powierzchni handlowej, jak i wzrost sprzedaży w sklepach porównywalnych o 7 proc. Procentowa marża brutto w analizowanym okresie wzrosła o 1,1 p.p. i osiągnęła poziom 56,9 proc. Zgodnie z zapowiedziami, GK LPP kontynuowała dynamiczny rozwój swoich sieci handlowych i w ciągu ostatniego roku łączna powierzchnia sklepów wzrosła o 153 tys. m2 (o 34 proc.), a na koniec marca 2014 roku wyniosła 606 tys. m2.

 

Ponadto, w I kwartale br. koszty funkcjonowania GK LPP wzrosły o 24 proc., dzięki czemu zysk operacyjny wzrósł aż o 87 proc. w stosunku do zysku z roku poprzedniego i osiągnął wartość 48,4 mln PLN (czyli wyraźnie mniej niż wzrosła sprzedaż).

 

Na wyniki finansowe GK LPP w I kwartale 2014 roku miała wpływ także sytuacja na rynku Wschodnim. Różnice kursowe, wynikające głównie z osłabienia wartości rosyjskiego rubla i ukraińskiej hrywny, o wartości – 57,4 mln PLN miały przełożenie na wynik netto, powodując stratę w wysokości 14,3 mln PLN.

 

– W marcu i kwietniu zweryfikowaliśmy plany rozwoju sieci handlowej. Weryfikacja związana była z ostrożniejszym podejściem do rynku rosyjskiego i ukraińskiego. Niemniej jednak w naszym przekonaniu, nie będzie miała ona istotnego wpływu na plany rozwoju sieci handlowej. Zakładamy, że przyrost powierzchni wyniesie 25 proc. i będzie mniejszy jedynie o trzy punkty procentowe w stosunku do wcześniejszych założeń. Na koniec 2014 roku GK LPP powinna dysponować powierzchnią 737 tys. m2 i liczbą 1551 sklepów– powiedział Dariusz Pachla, wiceprezes zarządu LPP. By z sukcesem utrzymać się na rynku, szukamy coraz to nowych możliwości rozwoju, dlatego niezależnie od sytuacji na rynkach rosyjskim i ukraińskim poszukujemy nowych rynków, w których będziemy mogli się rozwijać. Jeszcze jesienią tego roku zamierzamy rozpocząć działalność w Niemczech, gdzie otworzymy 3 nowe salony marki Reserved – dodał Dariusz Pachla.

 

Spółka ma także w planach otwarcie salonów w Chorwacji (po 5 sklepów każdej z marek: Reserved, Mohito, House, Cropp i Sinsay). Ponadto pod koniec tego roku, na mocy umowy z arabskim franczyzobiorcą – firmą Azadea – najprawdopodobniej w Katarze zostanie otwarty pierwszy pozaeuropejski salon Reserved.

 

LPP, firma notowana na GPW w Warszawie od 2001 r., jest jedną z najdynamiczniejrozwijających się spółek odzieżowych. Od lat konsekwentnie rozwija swoją działalność w Polsce i za granicą, odnosząc sukcesy na wymagającym rynku odzieżowym. Koncern zarządza 5 znanymi markami modowymi, siecią blisko 1400 salonów, tworzy miejsca pracy dla blisko 18 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Szanghaju. Firma nieustannie inwestuje i zdobywa nowe rynki. W marcu 2014 r. spółka awansowała do giełdowego indeksu WIG20, który generuje istotną część obrotów na GPW w Warszawie.