Informacje prasowe

LPP S.A. Informacje prasowe Stanowisko LPP w sprawie produktów z domieszką kaszmiru

Stanowisko LPP w sprawie produktów z domieszką kaszmiru

21.02.2020

W odniesieniu do oświadczenia z 20 lutego br. opublikowanego przez Fundację VIVA na swoim blogu, podtrzymujemy nasze stanowisko i przytaczamy następujące fakty w odniesieniu do powyższego dokumentu.

1. VIVA sugeruje, że to LPP powinno udowodnić swoją niewinność. To oskarżający zobowiązany jest dysponować materiałami dowodowymi potwierdzającymi jego tezy.

Mimo swojej polemiki, PETA Niemcy oraz VIVA Polska nigdy nie dostarczyły opinii publicznej, ani spółce LPP dowodów potwierdzających swoje oskarżenia tj. powiązanie Reserved z rzeczonymi farmami.

Obie organizacje ferują wyroki posługując się ogólnikowymi stwierdzeniami.

2. Fundacja VIVA nigdy nie wskazała na źródło informacji, w którym piętnuje 90% światowego rynku kaszmiru.

Według naszej wiedzy PETA Niemcy nie wskazała lokalizacji farm, które w taki niehumanitarny sposób traktują zwierzęta. Oznacza to, że mogą być one wciąż zagrożone.

3. Od początku

komunikowaliśmy, że jeśli certyfikacja kaszmiru nie da nam pewności co do pozyskiwania go w sposób humanitarny – zrezygnujemy z niego całkowicie.

Pomimo tego organizacje nadal kierują zarzuty przeciwko marce, pomijając ten kluczowy aspekt naszej komunikacji. Co więcej twierdzą, że Reserved deklarowało, że nigdy nie wycofa kaszmiru.

4. Obie organizacje rozpowszechniają fałszywe oskarżenia jakoby firma LPP komunikowała pracownikom, że pozyskuje kaszmir w sposób niehumanitarny.

Wszyscy pracownicy LPP otrzymują informacje tożsame z tym, co firma publikowała w swoich oświadczeniach.

5. Poddajemy w wątpliwość wiarygodność oskarżeń obu organizacji skierowanych pod naszym adresem i tylko naszym adresem.

Pomimo naszych wcześniejszych deklaracji o przejściu na certyfikowane źródła pozyskania kaszmiru, PETA Niemcy i VIVA Polska uwagę opinii publicznej skierowały tylko na naszą firmę. Nigdy nie wyjaśniły prawdziwych powodów użycia marki Reserved w swojej akcji.

Mamy do czynienia ze szkalowaniem wizerunku polskiej firmy rodzinnej LPP. W świetle oświadczenia Fundacji VIVA z dnia 20 lutego 2020r. utwierdzamy się w przekonaniu, że najlepszym rozwiązaniem byłoby poddanie sprawy pod rozstrzygnięcie sądowe. Szereg okoliczności i zdarzeń wskazuje na intencjonalne dyskredytowanie przez VIVA Polska marki Reserved pod pretekstem troski o dobro zwierząt, zwłaszcza:

– publikowanie niepopartych dowodami zarzutów o korzystaniu przez naszą markę z włókien od hodowli korzystających z nieetycznych metod,

– manipulowanie dyskusją na fanpage,

– niezrozumiały wybór marki Reserved jako przedmiotu kampanii używającej marginalnie kaszmiru (gdy na rynku polskim i europejskim działa szereg przedsiębiorstw wykorzystujących ten materiał na znacznie szerszą skalę).

Ubolewamy, że Fundacja VIVA Polska i PETA Niemcy, poprzez swoje nieetyczne działania, granie na emocjach opinii publicznej oraz nieprawdziwą argumentację, próbują zszargać w naszym kraju pozytywny dorobek tych instytucji pożytku społecznego, które w sposób etyczny rzeczywiście walczą o prawa i dobrostan zwierząt.

______________________________________________________________________________

OŚWIADCZENIE z dnia 16.02.2020

W ślad za działaniami Fundacji VIVA wymierzonymi przeciwko marce Reserved, zgłaszamy nasze zastrzeżenia co do motywów jakimi kieruje się ta organizacja.

LPP – właściciel marki Reserved – jesienią ubiegłego roku opublikował założenia nowej strategii zrównoważonego rozwoju. Jednym z jej filarów jest kwestia humanitarnego traktowania zwierząt. Już wówczas zakomunikowaliśmy, że od 2021 roku wełna, w tym kaszmir, używane do produkcji naszych ubrań, będzie pochodziła wyłącznie z certyfikowanych i sprawdzonych źródeł, gwarantujących dobro zwierząt. Deklarowaliśmy, że jeśli nie uda nam się zdobyć tego surowca w ten sposób,  zrezygnujemy z dalszego jego stosowania. To stanowisko przekazaliśmy wtedy organizacji PETA Niemcy. Identyczny mechanizm działania wprowadziliśmy wcześniej odnośnie moheru i od 2020 nie używamy go w swoich kolekcjach.

Pomimo tego Fundacja VIVA wraz z PETA Niemcy, podjęła w lutym br. wzmożony atak przeciwko naszej marce, próbując przekonać opinię publiczną, że wykorzystywane przez nas surowce są pozyskiwane w sposób niehumanitarny. Na dowód tego posługuje się regularnie zdjęciami i filmami przygotowanymi przez PETA Niemcy pokazującymi drastyczne obrazy, nie mające związku z marką Reserved, aby tym samym wpłynąć na opinię publiczną i oczernić nasze dobre imię. Wykorzystuje w tej manipulacji media społecznościowe i tradycyjne.

Drugą kwestią, poddającą w wątpliwość rzeczywiste zamiary organizacji jest fakt, że bojkot oraz siłowe rozwiązania skierowane zostały przeciwko firmie, która w porównaniu do konkurencyjnych producentów odzieżowych, w niewielkim stopniu wykorzystuje do produkcji kaszmir. W nadchodzących kolekcjach marki Reserved stanowi on śladowy udział bo zaledwie 0,007% (oznacza to, że na sto tysięcy sztuk odzieży jedynie 7 zawiera kaszmir). Jak dotąd Fundacja VIVA nie wyjaśniła dlaczego tylko nasza marka stała się celem jej bezpodstawnych ataków. Co zastanawiające, rozpoczynając swe nawoływania w internecie do udziału w masowych protestach przeciwko naszej marce, wcześniej nie kontaktowała się z nami w tym temacie. Nie otrzymaliśmy informacji, z których farm pochodzą zdjęcia i filmy z maja ubiegłego roku co, jeśli należałoby do któregokolwiek naszego dostawcy, pozwoliłoby na naszą zdecydowaną reakcję.

Pomimo naszego zobowiązania, że w przypadku braku możliwości pozyskiwania certyfikowanego kaszmiru, całkowicie wyeliminujemy go z naszych kolekcji, organizacja VIVA nadal nie odstąpiła od dalszego szkalowania naszej marki. Do dziś nie odpowiedziała też na oficjalne wyjaśnienia, które przekazaliśmy jej tuż po ujawnieniu, że nawołuje ona w mediach społecznościowych do masowych protestów pod salonami Reserved. Co więcej, w dyskusjach internetowych prowadzonych na własnym profilu, mamy dowody na to, że Fundacja VIVA usuwała i ukrywała nasze komentarze, chcąc całkowicie odizolować internautów od stanowiska prezentowanego przez LPP.

Jako firma, która od lat dba o transparentność swojego działania, zawsze jesteśmy otwarci na merytoryczną dyskusję. Tak miało miejsce również i w tym przypadku. Jednak fundacja VIVA świadomie to ignoruje prezentując publicznie jednostronne i nierzetelne informacje.

Chcąc zachować transparentność naszych działań zdecydowaliśmy się na kolejny krok. Oświadczamy, że do czasu finalizacji umów z certyfikowanymi farmami, skąd pozyskiwany jest kaszmir, postanowiliśmy całkowicie zawiesić sprzedaż ubrań zawierających kaszmir w kolekcji SS20.

Jednakże wyrażamy oburzenie brakiem etyki i manipulacją ze strony Fundacji VIVA. Mamy wątpliwości co do prawdziwych pobudek, którymi kieruje się ta organizacja oraz jej rzeczywistej troski o dobro zwierząt. W związku z tym rozważamy możliwość wstąpienia na drogę prawną przeciwko Fundacji VIVA, która z nieznanych nam powodów postanowiła oczernić dobre imię marki Reserved, powołując się fałszywie na kwestie obrony zwierząt.

Jednocześnie apelujemy do wszystkich firm odzieżowych, które kierują się prawdziwą troską o losy kóz kaszmirskich, do podjęcia wspólnych z LPP działań na rzecz odpowiedzialnego pozyskiwania tego surowca. Porozumienie branżowe znacząco wspomoże i przyspieszy edukację farmerów i zwiększanie standardów humanitarnego traktowania zwierząt.

______________________________________________________________________________

OŚWIADCZENIE z dnia 13.02.2020

Humanitarne traktowanie zwierząt jest jednym z głównych filarów strategii zrównoważonego rozwoju LPP.

W 2014 roku całkowicie zrezygnowaliśmy z wykorzystywania angory, w 2016 roku – z futer, natomiast od roku 2019 nie stosujemy moheru. Ubrania z domieszką kaszmiru stanowią zaledwie 0,007% kolekcji.

Począwszy od 2021 roku wełna, w tym kaszmir, używana w produkcji naszych ubrań będzie pochodziła wyłącznie z certyfikowanych i sprawdzonych źródeł, gwarantujących humanitarne traktowanie zwierząt. Powyższe potwierdzone będzie certyfikatem Responsible Wool Standard (https://responsiblewool.org), zapewniającym, że farmy kontrolowane są pod kątem zachowania pięciu wolności zwierząt m.in wolności od głodu, dyskomfortu, bólu, chorób czy stresu. Dodatkowo certyfikat potwierdza, że zwierzętom została zagwarantowana przestrzeń pozwalająca na ich naturalne zachowania.

______________________________________________________________________________

LPP SA jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przez ponad 25 lat z sukcesem prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając dziś kolekcje na 25 rynkach, w tym w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Berlin, Tel Awiw czy Moskwa. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Posiada sieć ponad 1700 salonów sprzedaży o łącznej powierzchni ponad 1 mln m2. Oferta online kolekcji marek dostępna jest na 30 rynkach. W oparciu o globalną sieć zaopatrzenia, polski producent odzieży dystrybuuje rocznie przeszło 200 mln sztuk odzieży na 3 kontynenty. LPP pełni też ważną rolę tworząc miejsca pracy dla ponad 25 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.