Globalna sieć zaopatrzenia i dystrybucji LPP jest zarządzana centralnie i obejmuje operacje realizowane w oparciu o własną infrastrukturę, jak i przy współpracy z operatorami logistycznymi. Sieć ta składa się z Centrów Dystrybucyjnych, jak i Fulfillment Centers, gdzie każdy z nich pełni ważną rolę w realizacji procesów logistycznych.