Nasz zarząd

Schemat podziału odpowiedzialności

Obszary działalności LPP począwszy od zarządzania rozwojem produktów spółki i przynależnych marek, poprzez finanse, działalność inwestycyjną, logistyczną, administracyjną czy rozwój technologii zostały rozdzielone kompetencyjnie pomiędzy poszczególnych członków zarządu.

Schemat podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu