RB 01/2023 Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku

 Raport bieżący nr: 01/2023

Data: 05.01.2023

Godzina: 8:35

 

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd LPP SA informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w roku finansowym 2023/24:

  1. Jednostkowy i skonsolidowany raport za 2022/23: 26 kwietnia 2023 roku.
  2. Skonsolidowany raport za I półrocze 2023/24: 18 października 2023 roku.
  3. Skonsolidowane raporty kwartalne:

– Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2023/24: 21 czerwca 2023 roku;

– Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2023/24: 13 grudnia 2023 roku.

 

Na podstawie § 62 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd LPP SA informuje, że Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Jednocześnie, Zarząd LPP SA informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022/23 i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2023/24 zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia oraz, że rok finansowy i podatkowy Spółki nie jest zgodny z rokiem kalendarzowym i trwa od lutego do stycznia kolejnego roku. W związku z tym w 2023 finansowy rok Spółki rozpocznie się 1 lutego 2023 roku i będzie trwał do 31 stycznia 2024 roku, a okresy sprawozdawcze w 2023/24 będą przedstawiać się następująco:

I kwartał 2023/24 – od 1 lutego do 30 kwietnia 2023;

II kwartał 2023/24 – od 1 maja do 31 lipca 2023;

III kwartał 2023/24 – od 1 sierpnia do 31 października 2023;

IV kwartał 2023/24 – od 1 listopada do 31 stycznia 2024.