RB 01/2024 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Raport bieżący nr: 01/2024
Data: 12.01.2024
Godzina: 19:55

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 12 stycznia 2024 roku otrzymał od osoby zarządzającej LPP SA powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.