RB 02/2024 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku

Raport bieżący nr: 02/2024
Data: 16.01.2024
Godzina: 9:50

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd LPP SA informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w roku finansowym 2024/25:

      1. Jednostkowy i skonsolidowany raport za 2023/24: 27 marca 2024 roku.
      2. Skonsolidowany raport za I półrocze 2024/25: 25 września 2024 roku.
      3. Skonsolidowane raporty kwartalne:

– Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2024/25: 12 czerwca 2024 roku;
– Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2024/25: 11 grudnia 2024 roku.

Na podstawie § 62 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd LPP SA informuje, że Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Jednocześnie, Zarząd LPP SA informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2023/24 i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2024/25 zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia oraz, że rok finansowy i podatkowy Spółki nie jest zgodny z rokiem kalendarzowym i trwa od lutego do stycznia kolejnego roku. W związku z tym w 2024 finansowy rok Spółki rozpocznie się 1 lutego 2024 roku i będzie trwał do 31 stycznia 2025 roku, a okresy sprawozdawcze w 2024/25 będą przedstawiać się następująco:

I kwartał 2024/25 – od 1 lutego do 30 kwietnia 2024;
II kwartał 2024/25 – od 1 maja do 31 lipca 2024;
III kwartał 2024/25 – od 1 sierpnia do 31 października 2024;
IV kwartał 2024/25 – od 1 listopada do 31 stycznia 2025.