RB 05/2019 Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za I kwartał 2019

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za I kwartał 2019

Raport bieżący nr: 05/2019

Data: 01.04.2019

Godzina: 17:11

 

Zarząd LPP SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA za I kwartał 2019 roku:

  • Przychody ze sprzedaży: 1 830 mln PLN (wzrost o 16% r/r),
  • Zysk brutto na sprzedaży: 800 mln PLN (wzrost o 12% r/r),
  • Koszty SG&A: 895 mln PLN (wzrost o 9% r/r),
  • Strata na działalności operacyjnej (EBIT): 105 mln PLN (wobec 118 mln PLN straty na działalności operacyjnej w I kwartale 2018 roku),
  • Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych) w całym I kwartale 2019 roku wzrosły o 11,4%,
  • Powierzchnia handlowa na koniec I kwartału 2019 roku wyniosła 1 086 tys. m2 (wzrost o 8,5 % r/r).

Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu na dzień 1 kwietnia 2019 roku i mogą ulec zmianie po pełnym zamknięciu ksiąg rachunkowych.

Jednocześnie Zarząd LPP SA informuje, że szczegółowy raport finansowy za I kwartał 2019 roku zostanie opublikowany w dniu 28 maja 2019 roku.