RB 05/2022 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcji na akcjach emitenta
Raport bieżący nr: 05/2022

Data: 11.02.2022

Godzina: 17:02

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku (“Spółka”) informuje, że w dniu 11 lutego 2022 roku otrzymał od osoby pełniącej funkcje kierownicze w LPP SA powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.