RB 06/2024 – Trzecie oświadczenie Spółki LPP SA dot. raportu Hindenburg Research

Raport bieżący nr: 6/2024
Data: 15.03.2024
Godzina: 15:18

 

W nawiązaniu do poprzedzających dzisiejszych raportów bieżących Spółka informuje, iż w dniu dzisiejszym do prokuratury zostały złożone zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę LPP SA i jej akcjonariuszy, inwestorów giełdowych, zagrażające bezpieczeństwu rynku finansowego. Podstawą zawiadomienia są nieprawdziwe bądź zmanipulowane informacje opublikowane w dniu dzisiejszym w materiale Hindenburg Research.

Spółka ponadto przedstawia wstępne komentarze do informacji zawartych we wspomnianym materiale.

Spółka stanowczo i w całości zaprzecza i dementuje informacje znajdujące w materiale Hindeburg Research. W szczególności Spółka informuje, iż:

  1. nie prowadzi działalności handlowej na terytorium Federacji Rosyjskiej;
  2. transakcja sprzedaży spółki rosyjskiej nie miała charakteru fikcyjnego i nie wiązała się z manipulacjami księgowymi lub rachunkowymi;
  3. od 2022 r. nie kontroluje spółki rosyjskiej OOO Re Trading i prowadzonej przez nią działalności;
  4. podmioty pod nazwami Fashion Group Textile i Asia Fashion Import Export nie są w jakikolwiek sposób kontrolowane przez LPP SA;
  5. podmiot pod nazwą Far East Services nie jest w jakikolwiek sposób kontrolowany przez LPP SA;
  6. Zarząd LPP SA nie finansował w żaden sposób transakcji sprzedaży udziałów, czy prowadzenie biznesu w Rosji po jego sprzedaży, w tym poprzez pożyczki zabezpieczone zastawem na akcjach LPP SA;
  7. nie dokonywała wysyłek towarów do Rosji przez terytorium Kazachstanu;
  8. nie dokonała zmiany firmy audytorskiej badającej sprawozdania finansowe Spółki i jej Grupy w związku z transakcją sprzedaży spółki rosyjskiej lub wynikających stąd kwestii (zmiana wynikała z upływu terminu na jaki firma audytorska została wybrana).

 

Spółka jednocześnie informuje, iż w ramach kompleksu umów dotyczących sprzedaży spółki rosyjskiej zobowiązała się w tzw. okresie przejściowym do wydania zamówionego uprzednio towaru (tzw. stary stock, zaprojektowany i zamówiony przed transakcją) i przekazania informacji o potencjalnych dostawcach towaru i podstawowych procesach operacyjnych, w tym w zakresie znakowania towarów kodami. Wbrew twierdzeniom zawartym w materiale Hindenburg Research postanowienia te nie odbiegają od standardów rynkowych przy tego typu i rozmiarze transakcji, szczególnie zawieranych w okolicznościach masowego exodusu międzynarodowego biznesu z terytorium Rosji i złych perspektyw tego rynku w okresie zawierania umów.

Spółka jest w trakcie szczegółowej analizy wspomnianego obszernego materiału i będzie odnosić się  do niego w kolejnych komunikatach.