RB 07/2022 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 07/2022

Data: 01.03.2022

Godzina: 17:13

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 28 lutego 2022 roku otrzymał od osoby blisko związanej z osobą zarządzającą LPP powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.