RB 08/2023 Zmiana terminów publikacji raportów okresowych

Raport bieżący nr: 08/2023
Data: 23.05.2023
Godzina: 14:13

 

Zarząd LPP SA informuje, że terminy publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023/24 oraz raportu za I półrocze 2023/24 roku uległy zmianie zgodnie z poniższym:

  1. skonsolidowany raport za I kwartał 2023/24: 14 czerwca 2023 roku (pierwotnie termin wyznaczony był na 21 czerwca 2023 roku);
  2. skonsolidowany raport za I półrocze 2023/24: 21 września 2023 roku (pierwotnie termin wyznaczony był 18 października 2023 roku).