RB 09/2024 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Raport bieżący nr: 9/2024
Data: 24.04.2024
Godzina: 17:02

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2024 roku otrzymał od podmiotów blisko związanych z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce zawiadomienia o transakcjach na akcjach LPP.

Treść otrzymanych zawiadomień Spółka przekazuje w załączniku.