RB 09/2023 Polityka dywidendowa LPP SA na lata 2024 – 2026

Raport bieżący nr: 09/2023
Data: 31.05.2023
Godzina: 17:06

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu dzisiejszym przyjął propozycję Polityki dywidendowej LPP SA na lata 2024-2026, która zostanie przedstawiona najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Treść polityki dywidendowej LPP SA na lata 2024 – 2026 stanowi załącznik do niniejszego raportu.