RB 10/2022 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 10/2022

Data: 02.03.2022

Godzina: 18:47

 

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 02 marca 2022 roku otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.