RB 10/2024 – Ujawnienie stanu posiadania

Raport bieżący nr: 10/2024
Data: 26.04.2024
Godzina: 18:32

 

Zarząd spółki LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie o zmianie bezpośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów.

Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.