RB 11/2023 Rezygnacja osób nadzorujących

Raport bieżący nr: 11/2023
Data: 31.05.2023
Godzina: 17:21

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o rezygnacji:

Pani Magdaleny Sekuły – członka Rady Nadzorczej z pełnieniu funkcji z dniem 31.05.2023 r. oraz

Pana Wojciecha Olejniczaka – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z pełnienia funkcji ze skutkiem na dzień zakończenia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31.01.2023 r.

Po otrzymaniu przez Zarząd Emitenta informacji o dalszych decyzjach i ustaleniach Rady Nadzorczej LPP, Spółka przekaże ich treść oraz kolejne kroki.