RB 11/2024 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Raport bieżący nr: 11/2024
Data: 06.05.2024
Godzina: 17:10

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 5 maja 2024 roku otrzymał od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.