RB 12/2024 – Informacja o emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego

Raport bieżący nr: 12/2024
Data: 11.06.2024
Godzina: 14:20

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 10 czerwca 2024 roku podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i emisji akcji serii M. Treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego została podjęta w ramach wykonania programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki. W konsekwencji wspomnianej uchwały o emisji 700 akcji serii M Zarząd Spółki podjął ponadto uchwałę o odpowiedniej zmianie § 5 Statutu LPP SA. Zmiana Statutu wejdzie w życie w dniu wpisu zmiany w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym w systemie Krajowego Rejestru Sądowego.