RB 13/2021 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA 


Raport bieżący nr: 13/2021

Data: 02.06.2021

Godzina:  14:54

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA na dzień 29 czerwca 2021 roku.