RB 15/2021 Informacja na temat dywidendy

Informacja na temat dywidendy          


Raport bieżący nr: 15/2021

Data: 29.06.2021

Godzina: 13:06

 

Zarząd LPP SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym podjęło uchwałę w sprawie wypłaty akcjonariuszom dywidendy za rok obrotowy od 1 lutego 2020 do 31 stycznia 2021 w wysokości 450 zł na akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczyło 6 lipca 2021 roku jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy od 1 lutego 2020 do 31 stycznia 2021 (dzień dywidendy).

Wypłata dywidendy nastąpi w dwóch równych transzach (po 225 zł na akcję):

– pierwsza transza w dniu 20 lipca 2021 roku,

– druga transza w  dniu 6 października 2021 roku.

Wszystkie akcje LPP SA tj. 1 852 423 są uprawnione do dywidendy.