RB 15/2024 – Nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr: 15/2024
Data: 19.06.2024
Godzina: 9:22

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym doręczono Spółce powiadomienia członków Zarządu LPP SA o nabyciu akcji LPP SA w ramach programu motywacyjnego za 2023 jako transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze w Spółce (tj. Prezesa Zarządu Marka Piechockiego i Wiceprezesów Zarządu Przemysława Lutkiewicza, Sławomira Łobody i Marcina Piechockiego). Nabycie akcji przez osoby pełniące obowiązki zarządcze nastąpiło w wyniku podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.