RB 17/2023 Informacja na temat dywidendy

Raport bieżący nr: 17/2023
Data: 30.06.2023
Godzina: 13:38

Zarząd LPP SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym podjęło uchwałę w sprawie wypłaty akcjonariuszom dywidendy za rok obrotowy od 1 lutego 2022 do 31 stycznia 2023 w wysokości 430 zł na akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczyło 10 lipca 2023 roku jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy od 1 lutego 2022 do 31 stycznia 2023 (dzień dywidendy).

Wypłata dywidendy nastąpi w dwóch równych transzach (po 215 zł na akcję):

– pierwsza transza w dniu 14 lipca 2023 roku,
– druga transza w dniu 10 października 2023 roku.

Wszystkie akcje LPP SA tj. 1 855 190 są uprawnione do dywidendy.