RB 17/2024 – Informacja o wszczęciu dochodzenia w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa manipulacji akcjami Spółki przez Hindenburg Research LLC

Raport bieżący nr: 17/2024
Data: 20.06.2024
Godzina: 18:42

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 06/2024 z dnia 15.03.2024 dot. publikacji raportu przez Hindenburg Research LLC („Hindenburg”), Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że dnia 20 czerwca 2024 roku Spółka otrzymała postanowienie o wszczęciu dochodzenia w sprawie podejrzenia popełnienia w dniu 15 marca 2024 roku przez osoby związane ze spółką Hindenburg przestępstwa manipulacji instrumentami finansowymi w postaci akcji Spółki, które są notowane na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, wbrew zakazowi określonemu w art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, poprzez rozpowszechnienie za pośrednictwem internetu informacji, które dawały lub mogły dawać fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały co do rzeczywistego popytu, podaży lub ceny instrumentu finansowego, tj. o czyn z art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Dochodzenie zostało wszczęte przez Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji i jest nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Art. 17 ust.1 MAR – informacje poufne

Podpisy: Przemysław Lutkiewicz – Wiceprezes Zarządu
Sławomir Łoboda – Wiceprezes Zarządu