RB 19/2023 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 30 czerwca 2023 roku

Raport bieżący nr: 19/2023
Data: 30.06.2023
Godzina: 14:24

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 30 czerwca 2023 roku:

  1. Fundacja Semper Simul 1 978 889 głosów co stanowiło 71,6% liczby głosów na WZA i 60,8% w ogólnej liczbie głosów,
  2. Fundacja Sky 185 963 głosów co stanowiło 6,7% liczby głosów na WZA i 7,0% w ogólnej liczbie głosów,
  3. Nationale-Nederlanden OFE 145 868 głosów co stanowiło 5,3% liczby głosów na WZA i 4,5% w ogólnej liczbie głosów.