RB 20/2022 Informacja na temat dywidendy

Informacja na temat dywidendy     


Raport bieżący nr: 20/2022

Data: 20.05.2022

Godzina: 12:31

 

Zarząd LPP SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym podjęło uchwałę w sprawie wypłaty akcjonariuszom dywidendy za rok obrotowy od 1 lutego 2021 do 31 stycznia 2022 w wysokości 350 zł na akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczyło 30 maja 2022 roku jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy od 1 lutego 2021 do 31 stycznia 2022 (dzień dywidendy).

Wypłata dywidendy nastąpi w dwóch równych transzach (po 175 zł na akcję):

– pierwsza transza w dniu 6 czerwca 2022 roku,

– druga transza w  dniu 30 sierpnia 2022 roku.

Wszystkie akcje LPP SA tj. 1 852 423 są uprawnione do dywidendy.