RB 23/2023 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Raport bieżący nr: 23/2023
Data: 28.09.2023
Godzina: 7.21

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 27 września 2023 roku otrzymał od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.