RB 24/2022 Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów

Zawiadomienie o zmianie w ogólnej liczbie głosów


Raport bieżący nr: 24/2022

Data: 31.05.2022

Godzina: 16:32

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 31 maja 2022 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych w trybie art. 19 ust. 3 MAR oraz złożone w ich wyniku zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie o zmianie bezpośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów.

Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.