RB 25/2022 Zmiana terminów publikacji raportów okresowych

Zmiana terminów publikacji raportów okresowych          


Raport bieżący nr: 25/2022

Data: 09.06.2022

Godzina: 20.23

 

W nawiązaniu do RB 03/2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku, Zarząd LPP SA informuje, że ulegają zmianie terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku:

    1. Skonsolidowany raport za I kwartał 2022/23: 14 czerwca 2022 roku;
    2. Skonsolidowany raport za I półrocze 2022/23: 05 października 2022 roku;
    3. Skonsolidowany raport za III kwartał 2022/23: 14 grudnia 2022 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że publikacje wyżej wymienionych raportów będą miały miejsce po sesji giełdowej, a terminy konferencji wynikowych następnego dnia po publikacji raportów.