RB 29/2023 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Raport bieżący nr: 29/2023
Data: 09.11.2023
Godzina: 20:09

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 9 listopada 2023 roku otrzymał od osoby pełniącej obowiązki nadzorujące w Spółce powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.