RB 30/2023 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

Raport bieżący nr: 30/2023
Data: 17.11.2023
Godzina: 13:38

Zarząd LPP SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych 17 listopada 2023 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA.