RB 32/2021 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 32/2021

Data: 23.12.2021

Godzina: 14:16

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 23 grudnia 2021 roku otrzymał od Semper Simul Foundation (osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu Spółki – Markiem Piechockim, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Sławomirem Łobodą, Wiceprezesem Zarządu Spółki – Marcinem Piechockim oraz członkiem Rady Nadzorczej – Piotrem Piechockim) zmianę do powiadomienia o transakcjach na akcjach LPP opublikowaną przez Emitenta w RB 31/2021.

Zgodnie z otrzymaną informacją omyłkowo podano nieprawidłową liczbę akcji będącej przedmiotem zastawu.

Treść otrzymanego zmienionego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.