RB 33/2020 Informacja o zakończeniu procesu sprzedaży akcji własnych w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu

Informacja o zakończeniu procesu sprzedaży akcji własnych w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu


Raport bieżący nr: 33/2020

Data: 18.11.2020

Godzina: 16:03

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2020 z dnia 18 listopada 2020 roku, Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje niniejszym, iż w dniu 18 listopada 2020r. o godz. 16:00 zakończyła przeprowadzony za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski SA proces budowania przyspieszonej księgi popytu („Procedura ABB”).

Spółka otrzymała od inwestorów instytucjonalnych deklaracje popytu na wszystkie akcje własne Spółki, jakie Spółka zamierzała zbyć na podstawie Procedury ABB, tj. 17 099 akcji Spółki, stanowiących łącznie 0,97% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających łącznie do 0,55% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, po cenie sprzedaży za jedną akcje równą 6 600 zł.

Planowany dzień zawarcia transakcji sprzedaży akcji w wykonaniu Procedury ABB to 19 listopada 2020 roku. („Dzień Transakcji”).

Niniejszą publikacja ma jedynie na celu realizację obowiązków informacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa i jako taka nie stanowi samodzielnie, ani nie stanowi części jakiejkolwiek oferty lub zachęty do kupna lub zapisu na instrumenty finansowe emitowane przez Spółkę.