RB 34/2023 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Raport bieżący nr: 34/2023
Data: 07.12.2023
Godzina: 14:22

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 7 grudnia 2023 roku otrzymał od podmiotu blisko związanego z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce powiadomienie o transakcji na akcjach LPP.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.