PRZEJRZYSTA POLITYKA INFORMACYJNA

Materiały inwestorskie

Dbamy o efektywną i przejrzystą politykę informacyjną.

Status spółki giełdowej, jak również nasza pozycja na rynku determinują aktywne prowadzenie działań w celu sprostania potrzebom informacyjnym, nie tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale również zgodnie z najwyższymi standardami rynkowymi. Z tego też względu cyklicznie przygotowujemy i udostępniamy dla Państwa prezentacje oraz inne materiały inwestorskie takie jak:

Dla inwestorówPrezentacje inwestorskie

Materiały zawierające wyniki finansowe Spółki.

Fakty o spółceFact Sheet

Arkusze faktów o Spółce w „pigułce”.

Wyniki finansowe i operacyjneEquity Story

Materiały zawierające oprócz tez inwestycyjnych także kompleksową informację na temat wyników operacyjnych i finansowych Spółki.

Model biznesowy i plany rozwojuFactbook

Materiały zawierające szczegółowy opis naszego modelu biznesowego, strategię oraz plany rozwoju Spółki.