Obligacje

Świadectwo Zgodności – 1 Lipca 2020

01.07.2020

Od: LPP S.A.

Do: Obligatariusze Obligacji serii A

Dotyczy: Obligacji serii A emitowanych przez LPP S.A. („Emitent„) na podstawie warunków emisji z dnia 22 listopada 2019 roku („Warunki Emisji„).

Data: 01.07.2020

Odwołujemy się do Warunków Emisji. Niniejsze pismo jest Świadectwem Zgodności. Wszelkie terminy w niniejszym Świadectwie Zgodności pisane wielką literą, a niezdefiniowane w nim odmiennie, mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji.

Świadectwo zgodności: Pobierz tutaj