Raporty bieżące

RB 03/2022 Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku

19.01.2022

Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku         


Raport bieżący nr: 03/2022

Data: 19.01.2022

Godzina: 18:15

 

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd LPP SA informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

  1. Jednostkowy i skonsolidowany raport za 2021/22: 21 kwietnia 2022 roku.
  2. Skonsolidowany raport za I półrocze 2022/23: 06 października 2022 roku.
  3. Skonsolidowane raporty kwartalne:

– Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2022/23: 15 czerwca 2022 roku;

– Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2022/23: 15 grudnia 2022 roku.

 

Na podstawie § 62 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd LPP SA informuje, że Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.

Jednocześnie, Zarząd LPP SA informuje, że Spółka nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2021/22 i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2022/23 zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia oraz, że rok obrotowy i podatkowy Spółki nie jest zgodny z rokiem kalendarzowym i trwa od lutego do stycznia kolejnego roku. W związku z tym w 2022 finansowy rok Spółki rozpocznie się 1 lutego 2022 roku i będzie trwał do 31 stycznia 2023 roku, a okresy sprawozdawcze w 2022 roku będą przedstawiać się następująco:

I kwartał 2022/23 – od 1 lutego do 30 kwietnia 2022;

II kwartał 2022/23 – od 1 maja do 31 lipca 2022;

III kwartał 2022/23 – od 1 sierpnia do 31 października 2022;

IV kwartał 2022/23 – od 1 listopada do 31 stycznia 2023.

 

RB 03 2022 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku