Raporty bieżące

RB 05/2020 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

09.03.2020

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 05/2020

Data: 09.03.2020

Godzina: 12:39

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, że w dniu 9 marca 2020 roku otrzymał od Pana Piotra Piechockiego – Członka Rady Nadzorczej LPP SA oraz Pani Emilii Piechockiej – osoby blisko związanej z Członkiem Rady Nadzorczej LPP SA powiadomienia o transakcjach na akcjach LPP. Treść otrzymanych powiadomień Spółka przekazuje w załącznikach.

 

RB 05 2020 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Notyfikacja 1

Notyfikacja 2