Raporty bieżące

RB 06/2020 Informacja nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność GK LPP SA

15.03.2020

Informacja nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność GK LPP SA


Raport bieżący nr: 06/2020

Data: 15.03.2020

Godzina: 21:03

 

Zarząd LPP SA (Emitent) w związku opublikowanym zaleceniem Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA z dnia 12 marca 2020 informuje o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność Emitenta, jego wyniki finansowe i perspektywy.
Zgodnie z aktualną na dzień 15 marca 2020 roku oceną, Emitent spodziewa się, iż skutki koronawirusa COVID-19 będą miały istotny wpływ (aczkolwiek niemożliwy do oszacowania na dzień sporządzenia niniejszego komunikatu) na przyszłe wyniki i działalność Grupy Kapitałowej LPP SA (Grupy).

W szczególności Emitent wskazuje, na dwa podstawowe obszary działalności:

Ryzyko po stronie łańcucha dostaw, które Emitent rozpoznaje jako niskie.

W związku z tym, że dostawcy z Chin wznowili produkcję, chińskie porty i kolej oraz fabryki w pozostałych krajach azjatyckich funkcjonują w standardowym trybie, magazyny w Polsce, Rosji i Rumunii przyjmują towary i realizują wysyłki, całość kolekcji Wiosna-Lato 2020 Spółka posiada już w swoim magazynach, lub w drodze do magazynów.

Ryzyko po stronie sprzedaży towarów, które Emitent rozpoznaje jako bardzo wysokie.

W związku z decyzjami rządów Polski, Czech, Słowacji, Bułgarii, Kazachstanu, Litwy, Słowenii, Bośni i Hercegowiny o zamknięciu galerii handlowych, Zarząd LPP był zmuszony zamknąć sklepy wszystkich marek w tych krajach. Realizowana jest jedynie sprzedaż sklepów internetowych.

Jednocześnie w niektórych krajach obecności Emitenta wprowadzono ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych np. w Rumunii ograniczono godziny pracy centrów handlowych.

Dodatkowo w pozostałych krajach działalności Emitenta ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa i wydawane rekomendacje ograniczania poruszania się, Spółka widzi znaczący spadek sprzedaży w sklepach stacjonarnych wszystkich marek oraz ryzyko zamykania galerii handlowych.

Wprowadzone ograniczenia w otwarciu placówek handlowych będą miały negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy.

Ponieważ równocześnie Grupa spodziewa się wzrostu sprzedaży w sklepach internetowych, Emitent będzie kontynuować i dalej rozwijać handel e-commerce, który za rok 2019 stanowił ok. 12% sprzedaży całej Grupy.

Zarząd LPP SA informuje, że w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją, trudno na dzień publikacji raportu przewidzieć w ilu krajach działalności Emitenta zostaną jeszcze  wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu centrów handlowych i jak długo sklepy pozostaną nieczynne.

Emitent wskazuje przy tym, iż powyższa ocena została sporządzona zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, przy czym rozmiar wpływu skutków epidemii COVID-19 na działalność GK LPP SA jest nieznany i niemożliwy do oszacowania oraz uzależniony od czynników, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony Emitenta.

Zarząd Spółki będzie na bieżąco analizował sytuację Grupy w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii wirusa COVID-19.

Ewentualne nowe uwarunkowania, istotnie wpływające na generowane wyniki finansowej i sytuację gospodarczą Emitenta, zostaną zakomunikowane niezwłocznie w osobnych raportach bieżących.

 

RB 06 2020 – Informacja nt. wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność GK LPP SA