Raporty bieżące

RB 06/2021 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

17.02.2021

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 06/2021

Data: 17.02.2021

Godzina: 17:01

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, że w dniu 17 lutego 2021 roku otrzymał od Pana Jacka Kujawy – Członka Zarządu LPP SA powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 06 2021 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 06 2021 – zawiadomienie 19 MAR Jacek Kujawa