Raporty bieżące

RB 07/2020 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

18.03.2020

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 07/2020

Data: 18.03.2020

Godzina: 12:38

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, że w dniu 18 marca 2020 roku otrzymał od Pani Emilii Piechockiej – osoby blisko związanej z Członkiem Rady Nadzorczej LPP SA powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP. Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 07 2020 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Notyfikacja 18.03.2020