Raporty bieżące

RB 08/2020 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

19.03.2020

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 08/2020

Data: 19.03.2020

Godzina: 13:16

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, że w dniu 19 marca 2020 roku otrzymał od Pana Jacka Kujawy – Członka Zarządu LPP SA powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP. Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 08 2020 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Notyfikacja 19.03.2020