Raporty bieżące

RB 09/2020 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

20.03.2020

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 09/2020

Data: 20.03.2020

Godzina: 14:32

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, że w dniu 20 marca 2020 roku otrzymał od Pani Magdaleny Piechockiej – osoby blisko związanej z Prezesem Zarządu LPP SA powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP. Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 09 2020 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Notyfikacja 20.03.2020