Raporty bieżące

RB 10/2020 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego

27.03.2020

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego      


Raport bieżący nr: 10/2020

Data: 27.03.2020

Godzina: 14:08

 

Zarząd LPP SA informuje, że termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2019/20 pierwotnie wyznaczony na 29 kwietnia 2020 roku, został zmieniony na 21 maja 2020 roku.

Przesunięcie terminu publikacji związane jest z obecną sytuacją tj. rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 i  skupieniem się Spółki na zarządzaniu kryzysowym.

 

RB 10 2020 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego