Raporty bieżące

RB 12/2020 Informacja na temat wynagrodzenia Zarządu LPP SA

31.03.2020

Informacja na temat wynagrodzenia Zarządu LPP SA   


Raport bieżący nr: 12/2020

Data: 31.03.2020

Godzina: 12:31

 

Zarząd LPP SA informuje, że w związku z trudną sytuacją ekonomiczną w gospodarce światowej oraz trudnymi do przewidzenia perspektywami wyeliminowania skutków kryzysu pandemii, wszyscy członkowie Zarządu LPP SA, począwszy od kwietnia 2020 roku, wyrazili zgodę na obniżenie ich wynagrodzeń do symbolicznej kwoty 1 PLN. Obniżenie wynagrodzenia będzie obowiązywać do momentu uznania przez Zarząd LPP SA, że sytuacja finansowa Spółki jest bezpieczna i przewidywalna.

 

RB 12 2020 – Informacja na temat wynagrodzenia Zarządu LPP SA