Raporty bieżące

RB 17/2020 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego         

29.06.2020

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego         


Raport bieżący nr: 17/2020

Data: 29.06.2020

Godzina: 7:36

 

Zarząd LPP SA informuje, że termin publikacji skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020/21 pierwotnie wyznaczony na 22 października 2020 roku, został zmieniony na 8 października 2020 roku.

 

RB 17 2020 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego