Raporty bieżące

RB 28/2022 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

26.08.2022

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA  

 

Raport bieżący nr: 28/2022

Data: 26.08.2022

Godzina: 12:23

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA na dzień 23 września 2022 roku.

 

RB 28 2022 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Załącznik RB 28 2022 Ogłoszenie zwołania NWZA LPP 26.08.2022