Raporty bieżące

RB 29/2022 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

26.08.2022

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA           

                                                                                                                                    

Raport bieżący nr: 29/2022

Data: 26.08.2022

Godzina: 11:54

 

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA zwołanego na 23 września 2022 roku.

 

RB 29 2022 – Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Załącznik RB 29 2022 Projekty uchwał NWZA 26.08.2022