Raporty bieżące

RB 37/2020 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

20.11.2020

Informacja o transakcjach na akcjach emitenta


Raport bieżący nr: 37/2020

Data: 20.11.2020

Godzina: 11:29

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 20 listopada 2020 roku otrzymał od Fundacji Sky (osoby blisko związanej z Prezesem Rady Nadzorczej Spółki Jerzym Lubiańcem) powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

 

RB 37 2020 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Załącznik RB 37 _zawiadomienie 19 MAR_Fundacja SKY