Raporty bieżące

RB 39/ 2011 Tekst jednolity statutu LPP SA

18.08.2011

 

Tekst jednolity statutu LPP SA      

                                                                                                                           

Raport bieżący nr: 39/2011

Data: 18.08.2011

 

 

Zarząd LPP SA podaje do wiadomości tekst jednolity statutu uwzględniający konwersję obligacji serii A na akcje serii K.

 

RB 39 2011 Tekst jednolity statutu LPP SA

RB 39 Załącznik – Statut LPP